Pedagogisk verksamhet

Pedagogisk Verksamhet

 

 

På Montessoriförskolan Tigerungen arbetar vi efter den italienska läkaren Maria Montessoris pedagogik, där man alltid sätter barnet och barnets behov i centrum.

Detta sker genom ett medvetet tänkande, att allt anpassas efter barnens behov. Det vi lärare sett vid observationer att just det här barnet behöver för att utvecklas bäst som en självständig individ och det speciella Montessorimaterial vi använder oss av vid undervisningen.

 

Det vi planerat in att göra utöver den dagliga verksamheten är:

 

Träna barnen att gå iväg på utflykter, att röra sig i grupp och därmed ta hänsyn till de andra barnen i gruppen.

 

Gå till skogen för motorisk träning av att röra sig i terräng och att lära sig om skogens växter och djur. Mulleverksamhet.

 

Lära känna sin närmiljö.

 

Vintertid gå till närliggande pulkabackar och isbanor för skridskoåkning.

 

Följa årstiderna, upptäcka och undersöka.

 

Väcka intresse för konst, musik och litteratur.

 

Arbeta kring musik, drama och rytmik. Barnen ska få uppleva glädjen med musik och rörelse. Vi introducerar musikinstrument.

Att utgå ifrån vad barnen visar intresse av och att väcka deras nyfikenhet.

 

Varje vecka sångsamling båda avdelningarna tillsammans.

 

Stimulera varje barn individuellt och i grupp.

 

Engelska för 4-6 åringar.

 

Många spännande utflykter till konserter, teatrar och museer.