Förskolans fjärde blogginlägg

Montessoriförskolan Tigerungen är en ekonomisk förening och drivs som ett personalkooperativ i Montessoripedagogikens anda. Tigerungen startades i nuvarande form sommaren 2007. Tigerungen startades ursprungligen av några entusiastiska Montessoriintresserade föräldrar hösten 1993. Fram till sommaren 2007 drevs Tigerungen som föräldrakooperativ. Tigerungen har två avdelningar. En mini-Montessoriavdelning (Kastanjen) , där barnen kan börja när de är omkring ett(1) år. På stora avdelningen (Eken) börjar barnen under det år de fyller tre(3) år.

Verksamheten riktar sig i första hand till barn boende i Sundbyberg vars föräldrar är intresserade av Montessoripedagogiken, men vi har även barn från kringliggande kommuner som saknar Montessoriförskolor i sin hemkommun.

Med personalens arbete samt insats och föräldrarnas engagemang har vi en fantastisk förskola för våra barn! De ljusa, trevliga lokalerna ligger på Lavettvägen 24 i Rissne och har två lummiga, gröna gårdar med körsbärsträd och vinbärsbuskar i.