Pedagogisk Verksamhet

På Montessoriförskolan Tigerungen arbetar vi efter den italienska läkaren Maria Montessoris pedagogik, där man alltid sätter barnet och barnets behov i centrum. Detta sker genom ett medvetet tänkande, att allt anpassas efter barnens behov.

Det vi lärare sett vid observationer att just det här barnet behöver för att utvecklas bäst som en självständig individ och det speciella Montessorimaterial vi använder oss av vid undervisningen.

Pedagogisk Verksamhet

På Montessoriförskolan Tigerungen arbetar vi efter den italienska läkaren Maria Montessoris pedagogik, där man alltid sätter barnet och barnets behov i centrum. Detta sker genom ett medvetet tänkande, att allt anpassas efter barnens behov.

Det vi lärare sett vid observationer att just det här barnet behöver för att utvecklas bäst som en självständig individ och det speciella Montessorimaterial vi använder oss av vid undervisningen.

Utöver den dagliga verksamheten gör vi följande

 • Träna barnen att gå iväg på utflykter, att röra sig i grupp och därmed ta hänsyn till de andra barnen i gruppen.
 • Gå till skogen för motorisk träning av att röra sig i terräng och att lära sig om skogens växter och djur. Mulleverksamhet.
 • Lära känna sin närmiljö.
 • Vintertid gå till närliggande pulkabackar och isbanor för skridskoåkning.
 • Följa årstiderna, upptäcka och undersöka.
 • Väcka intresse för konst, musik och litteratur.
 • Arbeta kring musik, drama och rytmik. Barnen ska få uppleva glädjen med musik och rörelse. Vi introducerar musikinstrument.
 • Att utgå ifrån vad barnen visar intresse av och att väcka deras nyfikenhet.
 • Varje vecka sångsamling båda avdelningarna tillsammans.
 • Stimulera varje barn individuellt och i grupp.
 • Engelska för 4-6 åringar.
 • Många spännande utflykter till konserter, teatrar och museer.

Företag

Är ni ett företag som letar efter att anställa elektriker ni kan lita på? Då har ni hittat rätt, med år av erfarenhet inom arbeten mot företag har vi lärt oss vad som funkar och vad som inte funkar. Vare sig ni behöver hjälp med service eller entreprenad är vi redo att anta oss utmaningen. 

Kontakta oss för mer information och en gratis offert.

Utöver den dagliga verksamheten gör vi följande

 • Träna barnen att gå iväg på utflykter, att röra sig i grupp och därmed ta hänsyn till de andra barnen i gruppen.
 • Gå till skogen för motorisk träning av att röra sig i terräng och att lära sig om skogens växter och djur. Mulleverksamhet.
 • Lära känna sin närmiljö.
 • Vintertid gå till närliggande pulkabackar och isbanor för skridskoåkning.
 • Följa årstiderna, upptäcka och undersöka.
 • Väcka intresse för konst, musik och litteratur.
 • Arbeta kring musik, drama och rytmik. Barnen ska få uppleva glädjen med musik och rörelse. Vi introducerar musikinstrument.
 • Att utgå ifrån vad barnen visar intresse av och att väcka deras nyfikenhet.
 • Varje vecka sångsamling båda avdelningarna tillsammans.
 • Stimulera varje barn individuellt och i grupp.
 • Engelska för 4-6 åringar.
 • Många spännande utflykter till konserter, teatrar och museer.

FÖRETAG

Är ni ett företag som letar efter att anställa elektriker ni kan lita på? Då har ni hittat rätt, med år av erfarenhet inom arbeten mot företag har vi lärt oss vad som funkar och vad som inte funkar. Vare sig ni behöver hjälp med service eller entreprenad är vi redo att anta oss utmaningen. 

Kontakta oss för mer information och en gratis offert.